Equip humà i tècnic

                  L’Equip humà de l’empresa està format per una plantilla consolidada, estable i de llarga experiència professional, amb l’esforç i la dedicació diària aconseguim una millora continua del nostre nivell de servei.

                  Tot el nostre equip compleix amb els requisits exigits a la normativa vigent en compliment de la correcta execució dels treballs, certificant : qualificació, formació en prevenció de riscos laborals i la targeta professional de la construcció.

                  Empresa i empleats evolucionem i creixem amb harmonia.